فیلم سینمائی 47

بزودی در واشنگتن، توزنتو، ونکور و مونترالفیلم سینمائی« چهل و هفت »  قصه مسابقه زندگی. فیلمی با شرکت شقایق فراهانی و به کارگردانی احمد اطراقچی، علیرضا عطااله تبریزی. تهیه کننده: ناهید دل آگاه